Начин на плаќање

- Производите се наплаќаат при самата достава. Купувачот е должен да му ја исплати потребната сума на лицето кое го доставува производот.

- 24ФАНШОП ќе се стреми во брз рок да ги обезбеди и сите други начини на плаќање